Usługi

onePlace

Blog Single

Udostępnienie powierzchni na potrzeby kolokacji sprzętu klienta  (szaf Rack, bibliotek, itp.) w serwerowni o zagwarantowanym redundantnym zasilaniu i określonych parametrach środowiskowych (temperatura, wilgotność). Wydzielenie przestrzeni w serwerowni dostosowanej do indywidualnych wymagań kliena.

Cena ustalona indywidualnie za m2 udostępnionej powierzchni, już od 500 PLN.